ลงทะเบียนแก้ 0 ร มผ. มศ.(60-79%) ที่ติดเทอม 2/2565

ลงทะเบียนแก้ 0 ร มผ. มศ.(60-79%) ที่ติดเทอม 2/2565

— ครั้งที่ 1 : วันที่ 9-10 มีนาคม 2566

— ครั้งที่ 2 : 20-21 มีนาคม 2566

ลงทะเบียนเรียนซ้ำ (ทุกกรณี ทุกเทอม)

— 3 เมษายน 2566

*** แต่งกายชุดนักเรียน***