ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

— สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 —

– แต่งกายชุดนักเรียน (เดิม)

– นำบัตรเข้าห้องสอบ (สีฟ้า/เหลือง) มาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ + ปากกาน้ำเงิน