นักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ ลงทะเบียนแก้รอบที่

ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ได้เปิดให้นักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะ ตามรายชื่อที่ประกาศ ลงทะเบียนแก้รอบที่ 3 ณ ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่าน Google ฟอร์ม

– รายชื่อนักเรียน https://drive.google.com/…/1Re4F9JFdY3L6tOKrRhV…/view…

– ลงทะเบียน https://forms.gle/ME6y5aUz8TmZA8py7

นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 15 เมษายน 2566 เพื่อจะนำรายชื่อนักเรียนขออนุญาตไปทางเขตพื้นที่ฯ เมื่อลงทะเบียนแล้วให้สแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์ด้วย