การมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565

แบบสั่งจองชุดโปโล สำหรับนักเรียนใหม่ ชั้นม.1 และ ม.4 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ปีการศึกษา 2565

https://forms.gle/Bh43gv9g3XhoQuVW7

– ม.1 มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565

กลุ่มที่ 1-7 มอบตัวเวลา 08.30 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 8-14 มอบตัวเวลา 13.00-16.30 น.

— การจัดกลุ่มมอบตัว ม.1 :

https://drive.google.com/…/166aUfH15j8xEybQ3…/view…

(นักเรียนและผู้ปกครองสามารถมามอบตัวเวลาไหนก็ได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด เช่น กลุ่ม 1-7 จะมามอบตัวตอน 10.00 น.ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน 12.00 น)

——————————————————————

ม.4 มอบตัววันที่ 3 เมษายน 2565

กลุ่มที่ 1-8 มอบตัวเวลา 08.30 – 12.00 น.

กลุ่มที่ 9-16 มอบตัวเวลา 13.00-16.30 น.

— การจัดกลุ่มมอบตัว ม.4 :

https://drive.google.com/…/1Q7rglT_Ho6V2wVgdQK…/view…

(นักเรียนและผู้ปกครองสามารถมามอบตัวเวลาไหนก็ได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด)

————————————————————-

กรณีใบมอบตัวหาย สามารถโหลดได้

– ใบมอบตัว ม.1 : https://drive.google.com/…/1lM1vSKpV…/view…

– ใบมอบตัว ม.4 : https://drive.google.com/…/1tZn5cgJ2e8cqrVK…/view…

—- มีข้อสงสัย โทรสอบถาม คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ 0821004273 —-