รับมอบตัวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

การรับมอบตัวนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้มีการรับรายงานตัววันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ณ อาคารโดม 45 ปีสุวรรณพิทย์

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3571192296314498