โครงการอิ่มท้อง สมองใส ใส่ใจวิถีพอเพียง

ผู้อำนวยการ บุญภพ จันทมัตตุการ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันปลูกผักแปลงสาธิต เพื่อส่งเสริมการรับปทานอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ ครบทั้ง 5 หมู่