การรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศจากงานการเงิน

— ครูประจำชั้นจะแจ้งรายละเอียดให้กับนักเรียนในไลน์ห้อง / มีข้อสงสัยให้ติดต่อครูประจำชั้น

— ครูประจำชั้นจะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีของนักเรียน/ผู้ปกครอง

— และด้วยเงินส่วนนี้ ทางโรงเรียนจะต้องรายงานกลับไปยัง สพฐ. ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง/นักเรียน ส่งเอกสารใบเสร็จ ให้แก่ทางโรงเรียน โดยอาจจะฝากส่งทางไปรษณีย์(หมู่บ้าน) หรือในกรณีมีญาติพี่น้องเข้ามาทำธุระในตัวเมือง ฝากนำใบเสร็จมาหย่อนในกล่องที่จะตั้งไว้ตรงป้อมยามหน้าโรงเรียน

เรียนผู้ปกครอง และนักเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนจะ…

เปิดระบบให้กรอกข้อมูลในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 และ

ปิดระบบในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

กรอกข้อมูลรอบที่ 2 แบบสำรวจช่องทางในการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยใช้เลขบัญชีของนักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีชื่อในระบบงานทะเบียน (ในกรณีใช้บัญชีบุคคลอื่น โรงเรียนต้องตรวจสอบอีกครั้ง)

* แบบกรอกข้อมูลเลขบัญชีเพื่อรับโอนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://forms.gle/FLMmpDpQkATVsrFg7

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://forms.gle/8oKXiBtve7yBZ8L1A

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://forms.gle/Cb8Q5JGFUk2t8rdx9

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://forms.gle/5HmHD4JrtUGsHwAJ7

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 https://forms.gle/zWnG8RhS1meigLSf7

— ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 https://forms.gle/ZvpVzF4jWXt3kRyXA

— หากต้องการสอบถามรายละเอียด : งานการเงิน อ.สุดารัตน์ 0810627388

กล่องรับใบเสร็จแยกเป็นระดับชั้น / เพื่อคัดแยกสะดวก นักเรียนนำใบเสร็จใส่ซอง/ซองจดหมาย/ซองที่มีอยู่ในบ้าน/ซองการ์ด/หรือวิธีการอื่นๆที่ให้ใบเสร็จกับสำเนาบัตรอยู่ด้วยกัน แล้วจ่าหน้าซองว่าห้องไหน แล้วนำมาหย่อนได้เลย ฝากใครมาหย่อนให้ก็ได้ @ป้อมยามหน้าโรงเรียน