ประเมิน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สวพ.

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3359053997528330

https://drive.google.com/drive/folders/18weSNhH618wGwhoqaj6MXNhcy4c1PS1T

https://drive.google.com/drive/folders/1wg8izY6dejmpTW9aAc0Rc9h51z_wrzSU

https://drive.google.com/drive/folders/1xRhDZVS6Bgu0gGVTt3gtYXIfR7lQWXAU?fbclid=IwAR0m2PwXCYqSVWWDNnIY5JchZhmG-exi3sibMqeZM2Au80U98NAW8Brn2-Q