ยินดีต้อนรับ รองฯ พิลัยรมย์ นามเพ็ง รองผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับ

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.4298972543536466

—————————————–

รองฯพิลัยรมย์ นามเพ็งรองผู้อำนวยการ

———————————

กลับคืนสู่รั้้วเขียว-ขาว : โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล