การศึกษาดูงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดูภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1wzWdZM5IZ0ARGJcQGUHOYLeOSYyHxqR4?fbclid=IwAR0sugiHN7xrsVtN2_OyY5xEqll4J24luvCfqCtXIrLWNXSDZS2AcfUO3_w