การเลื่อนชั้น ครั้งที่ 3

การเลื่อนชั้น ครั้งที่ 3

— ม.2 : https://drive.google.com/…/1XJqEPwUnL26zWyh1…/view…

— ม.3 : https://drive.google.com/…/1feipBXs3uDTwgAf9zMP…/view…

— ม.5 : https://drive.google.com/…/1Oosv2PT8yfVVzXdhqJX…/view…

— ม.6 : https://drive.google.com/…/15ujCFau2JdpQgCpkSSm…/view…

——– มีข้อสงสัยโทรสอบถาม คุณครูสุเทพ ชัชวาลย์ หัวหน้างานวิชาการ ——