ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม SWPขอเชิญชวน พี่น้อง เขียวขาว คุณครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม

**กิจกรรมออมรัก
**กิจกรรมปกป้องโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม https://docs.google.com/…/12tdFwZ0K42bN1YNTRzg…/edit…