เกษียณ เกษมศานต์ 2564

ทุกวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี ข้าราชการทุกสังกัดที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะต้องเกษียณอายุราชการ หลังจากที่ได้ทำการสั่งสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า และในปี 2564 นี้ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลของเรา มีข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน คือ

1. คุณครูณรงค์ วินทะไชย กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

2. คุณครูอรดี วงศ์น้ำคำ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

3. คุณครูฉ้ตรดาว ทาสระคู กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 4. คุณครูปราณี เมืองหนองหว้า กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

—————————————————–

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3920133448087046