นักเรียนที่ยังไม่มีรายชื่อเลื่อนชั้น (ยังแก้ 0 ร มส มผ ไม่เสร็จ) + ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา

นักเรียนที่ยังไม่มีรายชื่อเลื่อนชั้น (ยังแก้ 0 ร มส มผ ไม่เสร็จ) + ม.6 ที่ยังไม่จบการศึกษา
ในวันพรุ่งนี้ ให้นักเรียนนำผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ก่อนที่จะให้ลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ

แนวปฏิบัติการแก้ผลการเรียน-กรณีพิเศษ