ตารางสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ตารางสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

— ม.1 สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

— ม.4 สอบวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2566

แต่งกายชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิม)

** อย่าลืมบัตรเข้าสอบ