สอบนักธรรม ตรี โท เอก ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล

โรงเรียนสุวรรณภูมิได้จัดการสอบสอบนักธรรม ตรี โท เอก วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ดูรูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3333368616763535