ประกวดการเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ร่วมด้วยผู้สนับสนุนหลักจัดงานมอบรางวัลและปฐมนิเทศแก่ทีมเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวด การเขียนเรียงความหรือสารคดีพร้อมภาพประกอบ โครงการความร่วมมือไทย-ไต้หวัน ร่วม สร้างสรรค์การเรียนรู้ รวม 6 ทีม จำนวน 18 คน ซึ่งจะได้ทุนไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ที่ไต้หวัน เป็นเวลา 6 วัน 5 คืน ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566

– ศิลปวัฒนธรรม : โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล จังหวัดร้อยเอ็ด

– ชื่อทีม Destiny ชื่อผลงาน Diversity in Taiwan

– สมาชิก

นายณัฐพล คำสระคู

นางสาวจรรยวรรธน์ ลานรอบ

นางรัชนีวรรณ ใจเมือง (ครูที่ปรึกษา)

https://www.csrcpall.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0…/