รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 SWP

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3661290613971332

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3661535300613530

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=suwanaphumpit&set=a.3666363960130664

2 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารเรียนเอนกประสงค์ (โดม 45 ปี สุวรรณพิทย์)