การแต่งกายประจำวันของนักเรียน รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล