การแต่งกายประจำวัน

การแต่งกายประจำวัน

– จันทร์ : ชุดนักเรียน

– อังคาร : ชุดตามคณะสี (ม.1/ม.4 ให้แต่งชุดนักเรียนมาก่อน)

– พุธ : ม.ต้น ชุดลูกเสือ/เนตรนารี // ม.ปลาย แต่งตามกิจกรรม

(ม.ปลาย ไม่ได้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี แต่จะเป็นกิจกรรมเลือกชุมนุม)

– พฤหัสบดี : ชุดเสื้อโปโลเขียว

– ศุกร์ : ชุดนักเรียน

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งในกิจกรรมหน้าเสาธง