ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.๙)

Read More

รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBE…

Read More