ประกาศเปิดสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :   อาจารย์อัศวิน อาจเดช  โทร. 061-1316651 อาจารย์จินตน…

Read More

02/04/2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

  ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.4  

Read More

เรียน คุณครูทุกท่าน.. ขอแจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 /2560 ภายในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องธุรการ ค่ะ

เรียน คุณครูทุกท่าน.. ขอแจ้งกำหนดการส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 /2560 ภายในวันศ…

Read More

เรียนเชิญคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รายชื่อต่อไปนี้ร่วมประชุมที่ห้องพนม-วริธร ศรีแสนปาง

วันนี้ 13 กันยายน 2560เวลา 08.30 น. เรียนเชิญคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รายชื่อต่อไปนี…

Read More