ถวายราชสดุดี พระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน กองลูกเสือโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 27

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/suwanaphumpit/photos/a.3099061313527601/3099052360195163