ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ พงศกร โสรถาวร : รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และ รองฯ รุ่งนภา มาศจันทร์ : รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการบุญภพ จันทมัตตุการ รองผู้อำนวยการ พงษ์พัน เพชรไพร : รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ รองผู้อำนวยการ สุปัณฑิตา พวงศรี : รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ และคณะคุณครูจากทุก ๆ โรงเรียนอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความยินดียิ่ง